Wat kost onze kinderopvang?

Kindercrèche biedt een aantrekkelijke uurprijs; daarmee zorgen we voor betaalbare kinderopvang in je buurt. Er wordt in de kinderopvang vaak gewerkt met zogenaamde bruto uurprijzen omdat ouders die nodig hebben voor de kinderopvangtoeslag. Uiteindelijk wil je graag weten wat je echt betaalt na aftrek van de toeslag van de Belastingdienst. Wij geven je hier graag een beeld van met onze rekentool waarmee je voor jouw situatie en locatie meteen kunt uitrekenen wat je in totaal kwijt bent aan kinderopvang.

Naar de rekentool 


Kosten kinderdagverblijf en bso

De meeste ouders kiezen voor 52 weekse opvang, dat is kinderopvang inclusief vakanties. Maar je kunt ook voor 40 weekse kinderdagopvang terecht bij Kindercrèche.
De prijs van de bso is wat ingewikkelder dan de prijs van kinderdagopvang. Deze verschilt namelijk per school. De reden is dat scholen verschillende eindtijden kennen waar het aantal uren bso dat je nodig hebt van afhangt. Daarnaast speelt het contract en de dagen waarop je opvang nodig hebt een rol. De bovengenoemde rekentool geeft je snel inzage in jouw echte kosten bso. Hieronder wordt een richttijd gebruikt.

Nieuw vanaf 2018: Peutervoorziening met subsidie
Vanaf 1 januari 2018 biedt elke Kindercrèche, behalve Spoorzone, 40 weekse peuteropvang aan. Op www.peuterspeelzalentilburg.nl/ouderbijdrage vind je alle relevante informatie over de kosten van deze nieuwe voorziening. De gemeente Tilburg geeft voor de eerste twee dagdelen subsidie voor deze voorziening vandaar dat de prijs lager ligt dan onze reguliere prijs voor 40 weekse peuteropvang.

Soort opvang bruto maandprijs* bruto uurprijs
kinderdagverblijf 52 weken per jaar** € 355,08 € 6,83
kinderdagverblijf 40 weken per jaar** € 330,00 € 8,25
peutercrèche 40 weken per jaar*** € 273,14 € 7,45***
bso 52 weken per jaar**** € 182,23 € 6,73
bso 40 weken per jaar**** € 117,15 € 7,52
voorschoolse opvang 40 wkn per jaar € 24,80 € 7,44 

Afrondingsverschillen en fouten voorbehouden. Je kunt aan deze tabel geen rechten ontlenen.

* op basis van 1 hele dag kinderopvang (dagdeel à 6 uur)
** Sommige Kindercreches hanteren afwijkende prijzen. als dit het geval is dan vind je de daadwerkelijke prijzen op de webpagina van de locatie.
*** prijs voor de eerste twee dagdelen met subsidie van de gemeente. De overige dagdelen zijn tegen de bruto uurprijs van €8,25. Contract voor deze dagdelen evt uit te breiden naar 40 + 8 weken tegen dezelfde uurprijs.
****prijzen bso worden gebaseerd op de eindtijd van scholen. De hier genoemde prijzen zijn gebaseerd op de eindtijd van 14.30u.

 

Flexibele opvang?

We denken graag mee met je gezin. Uitgangspunt is altijd rust, ruimte en regelmaat op onze groepen maar we snappen best dat je af en toe meer flexibiliteit wilt. Als de planning op locaties het toelaat is halve dagopvang en flexibele opvang mogelijk.

Flexibele opvang

Hoe werkt kinderopvangtoeslag?

Op de website van Servicebureau Kinderopvang wordt uitgelegd wat kinderopvangtoeslag inhoudt en waar je die kunt aanvragen.

Kinderopvangtoeslag 2018