Meer informatie

Informatie over Kindercreche

Op deze pagina's is meer informatie te vinden over:

  • Kinderopvang app: We hebben een ouderapp (Konnect), waarmee we snel en gemakkelijk met (een) ouder(s)s communiceren. Uiteraard is de veiligheid en privacy gewaarborgd.

  • Flexibele opvang: Op sommige locaties kun je ook terecht voor flexibele opvang op het kinderdagverblijf. Dit als de planning en de samenstelling van de groepen het toelaat.