Peutercrèche Poorten

Peuteropvang

Sinds 1 januari 2018 zijn we op deze locatie als Peutercrèche. Alle peuters zijn vanaf 2,5 jaar van harte welkom om hele dagen spelend te leren en ontdekken. Samen met andere peuters uit de wijk of uit de stad. Peuteropvang is toegankelijk voor zowel kinderen van werkende als van niet-werkende ouders.

Voorbereiden op school
Spelenderwijs bereiden we de peuters voor op school. We bereiden de peuters voor op deze stap door hen een uitgebreid activiteitenaanbod aan te bieden. We lezen met de peuters, zingen en we leren hen op de juiste wijze om te gaan met elkaar. Daarnaast doen we regelmatig knutsel- en beweegactiteiten. 

Methodisch werken

Onze locatie is VVE gecertificeerd (voorschoolse en vroegschoolse educatie). We werken volgens de methode van Piramide. Alle medewerkers hebben hiervoor een VVE opleiding gevolgd. We werken op een methodische manier om alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Vrij spel en gezamenlijke thematische activiteiten worden afgewisseld. Daarbij houden we rekening met een veilige speel- en leeromgeving. We zorgen voor uitdagende speelhoeken waar de peuters extra uitgedaagd worden om tot spel te komen. 

Kom gerust bij ons langs voor een rondleiding.

Locatiekenmerken

  • Contractsoort: 40 weken
  • Ligging: In/nabij basisschool en Vlakbij park
  • Visie/werkwijze: Samenwerking met school/andere professionals, Familie en omgeving centraal, Spelen en ontdekken met toekomstige klasgenootjes, VVE (voor- en vroegschoolse educatie) en Internationaal/multi-cultureel
  • Natuur: Ontdektuin
  • Voeding en verzorging: Fruit, tussendoortjes, lunch en drinken inbegrepen, Extra aandacht voor verantwoorde voeding, Samen koken en Luiers inbegrepen
  • Speciaal voor peuters: Peutergym, Interactief voorlezen, Dansen en Samen koken
  • Samenwerkingspartners: Basisschool, Consultatiebureau en Sportvereniging/bewegingsinstituut