Wat kost kinderopvang?

Je bent ervan overtuigd dat je gebruik wilt maken van onze kinderopvang om je kind lekker samen te laten spelen met buurtgenoten en vast goed voor te bereiden op school. Maar wat gaat dat kosten? We hebben een handige rekentool waarmee je jouw kosten kunt uitrekenen. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt (en wat je dus uiteindelijk onderaan de streep moet betalen) is namelijk afhankelijk van je inkomen en of jij (of je partner) bijvoorbeeld werkt of studeert. Kies eerst een locatie uit, voer daarna de naam en leeftijd van je kind in en de rekentool rekent uit wat je maandelijks netto moet betalen.

Naar de rekentool

Kosten kinderopvang in 2021

De meeste ouders kiezen voor 52 weken opvang, dat is het hele jaar door kinderopvang, dus ook in de vakanties. Heb je tijdens de schoolvakanties geen opvang nodig? Dan kun je bij Kindercrèche ook kiezen voor 40 weken.

Kosten bso
De prijs van de bso is wat ingewikkelder dan de prijs van kinderopvang. Deze verschilt namelijk per school. Als de school die je kiest een continurooster heeft en je kind om 14.00 uur uit is, heb je natuurlijk meer opvang nodig dan wanneer de eindtijd om 15.15 uur is. Ook de keuze van je contract en de dagen waarop je opvang nodig hebt spelen een rol bij het uitrekenen van de kosten. De bovengenoemde rekentool laat je snel zien wat je maandelijks gaat betalen. In onderstaande tabel wordt een richttijd gebruikt (14.30 uur).

Peuteropvang met subsidie
De gemeente Tilburg stelt een vergoeding beschikbaar aan locaties die voldoen aan extra kwaliteitseisen voor peuteropvang. Al onze Kindercrèche locaties voldoen hieraan. Deze subsidie is beschikbaar voor peuters vanaf 2 jaar en geldt voor 2 dagdelen (à 5,5 uur) per week, voor 40 weken per jaar. Op de website van Servicebureau Kinderopvang vind je alle relevante informatie over de kosten van peuteropvang bij Kindercrèche.  

Prijzen
In onderstaande tabel staan de prijzen voor kinderopvang in 2021. Hier laten we de bruto uurprijzen zien, omdat je die nodig hebt voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

Soort kinderopvang Bruto maandprijs* Bruto uurprijs*
Kinderdagverblijf 52 weken € 406,06 € 7,81
Kinderdagverblijf 40 weken € 351,99 € 8,80
Peutercrèche 40 weken** € 312,40 € 8,52**
Bso 52 weken*** € 184,90 € 6,83
Bso 40 weken*** € 118,87 € 7,63
Voorschoolse opvang 40 weken € 25,17 € 7,55

Afrondingsverschillen en fouten voorbehouden. Je kunt aan deze tabel geen rechten ontlenen.

* Kindercrèche werkt met contracten obv 12 uur of 11 uur voor de kinderdagverblijven. Deze prijzen zijn gebaseerd op dagen van 12 uur.
** Prijs voor de eerste twee dagdelen met subsidie van de gemeente. De overige dagdelen zijn tegen de bruto uurprijs van €9,60. 
*** Prijzen van de bso worden gebaseerd op de eindtijd van scholen. De hier genoemde prijzen zijn gebaseerd op de eindtijd van 14.30 uur. Via de rekentool bereken je precies wat je uurprijs wordt op basis van je gekozen dagen en de bijbehorende eindtijden van de (vroegste) school. 

Flexibele kinderopvang?

We denken graag mee met je gezin. Uitgangspunt is altijd rust, ruimte en regelmaat op onze groepen, maar we snappen best dat je af en toe meer flexibiliteit wilt. Als de planning op locaties het toelaat, is halve dagopvang en flexibele opvang mogelijk. Neem contact op met de directeur van jouw locatie om de mogelijkheden te bespreken.

Meer weten over kinderopvangtoeslag?

Op de website van Servicebureau Kinderopvang vind je hier meer informatie over:

Kinderopvangtoeslag